ข่าวกิจกรรมคณะ

 • 13 มีนาคม 2567

  โครงการพัฒนาบุคลากร: เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร: เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารระภาพันธ์ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ…

 • 28 กุมภาพันธ์ 2567

  โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ณ ห้องประชุมวรรณกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม…

 • 28 กุมภาพันธ์ 2567

  โครงการสัมมนานักศึกษา (ตุ้มโฮมศรีศิลปศาสตร์)

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษา (ตุ้มโฮมศรีศิลปศาสตร์) ณ ห้องประชุมวรรณกลาง คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเพื่อแสดงมุทิตาจิตระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์…

 • 29 มกราคม 2567

  โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดิจิทัล

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารระภาพันธ์ (ตึกคณะศิลปศาสตร์) ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดิจิทัล…

 • 19 ธันวาคม 2566

  คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา…

  วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.นิกร  ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกำหนดการซ้อมใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม…

 • 31 ตุลาคม 2566

  โ่ครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร…

 • 18 กันยายน 2566

  โครงการรสัมมนาการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการรสัมมนาการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่…

 • 04 กันยายน 2566

  โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (เชิงปฏิบัติการ)

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (เชิงปฏิบัติการ) เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่นักศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีการในการดำเนินการจัดการแข่งขันทางกีฬาวอลเลย์บอล การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์…

 • 29 สิงหาคม 2566

  คณะศิลปศาสตร์ บริการวิชาการแก่ชุมชน

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา…

 • 29 สิงหาคม 2566

  โครงการสัมมนาคณาจารย์และนักศึกษานอกสถานที่ คณะศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์และนักศึกษานอกสถานที่ นำโดย ผศ.ดร.นิกร…

 • 29 สิงหาคม 2566

  การแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ "Sports Management Games"…

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงยิมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ "Sports Management…

 • 29 สิงหาคม 2566

  การแข่งขันมหกรรมกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ สนามฟุตซอลมุกสิกะวงศ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา คณะศิลปศาสตร์ประจำปี 2566…

 • 18 กรกฎาคม 2566

  พิธีเปิดโครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนนอกสถานที่ มีระยะเวลาในการจัดโครงการระหว่างวันที่…

 • 30 มิถุนายน 2566

  โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เเละยังได้รับเกียรติจากท่าน…

 • 27 มิถุนายน 2566

  โครงการพัฒนาบุคลากรการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติเเละนานาชาติ

  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ ่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติเเละนานาชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

 • 27 มิถุนายน 2566

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566

  เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการกีฬา ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 01 มีนาคม 2566

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสูโลกอาชีพ ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสูโลกอาชีพ ปีการศึกษา 2565…

 • 20 กุมภาพันธ์ 2566

  โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสร้างสื่อดิจิทัล

  เมื่อวันที่ 17 กุมกาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาวสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดิจิทัล โดย ผศ.นภาพรรณ…

 • 09 กุมภาพันธ์ 2566

  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา…

 • 16 ธันวาคม 2565

  คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.นิกร  ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีกำหนดการซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม…

 • 09 พฤศจิกายน 2565

  โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นำมรดกวัฒนธรรมอีสานมาบูรณาการกับประเพณีสำคัญของชาติ และสะท้อนถึงคุณภาพนักศึกษาที่ต้องผ่านการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ในงานนี้คณะศิลปศาสตร์…

 • 31 ตุลาคม 2565

  บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.บุษญา แสงแก้ว…

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นำโดยรองคณบดี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร พร้อมคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.บุษญา แสงแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  …

 • 31 ตุลาคม 2565

  โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 08 กันยายน 2565

  โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล

  เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4…

 • 06 กันยายน 2565

  โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการแก่ชุมชน

  เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมเดชภิมล วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ และเพิ่มศักยภาพด้านนันทนาการการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้กับชุมชนภายนอก…

 • 05 กันยายน 2565

  โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการแก่ชุมชน

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 36 คน ออกบริการให้ความรู้ด้านการกีฬา ณ…

 • 22 สิงหาคม 2565

  โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาขึ้น ในการจัดการจัดแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา ที่กำลังศึกษาในรายวิชาการบริหารจัดการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา ตามแแผนการเรียนรู้และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้จริง ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่…

 • 18 สิงหาคม 2565

  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ขึ้น ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดำเนินการจัดการโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาอนุรักษ์และสืบสานกีฬาพื้นบ้านของไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก…

 • 22 กรกฎาคม 2565

  โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวีดิโอและการสร้างสื่อดิจิทัล

  เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวีดิโอและการสร้างสื่อดิจิทัล ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารระภาพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการตัดต่อวีดิโอ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน…

 • 08 กรกฎาคม 2565

  พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา…

  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมฟุตซอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 08 กรกฎาคม 2565

  โครงการพัฒนาบุคลากร

  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 23 มิถุนายน 2565

  กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย สอดแทรกในกิจกรรมวันพุธ ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีมาแต่โบราณกาล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก…

 • 08 มิถุนายน 2565

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผศ.ดร.นพรัตน์…

 • 07 มิถุนายน 2565

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง…

 • 04 เมษายน 2565

  การฝึกซ้อม และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561…

  ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 ระหว่างวันที่ 4 -…

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ณ ห้องประชุมพลบดี ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต…

 • 09 กุมภาพันธ์ 2565

  โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี ผ่านระบบ Video Conference…

 • 09 กุมภาพันธ์ 2565

  โครงการตุ้มโฮมศรีศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการตุ้มโฮมศรีศิลปศาสตร์  ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพลบดี โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต…

 • 21 ธันวาคม 2564

  กิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สนามหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการเรียนการสอน ในรายวิชาอาเซียนกับสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่อง…

 • 26 พฤศจิกายน 2564

  กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณหน้าอาคารระภาพันธ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม ความเป็นไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ โดยจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานดังกล่าว เพื่อสืบสารการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม…

 • 25 พฤศจิกายน 2564

  กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารระภาพันธ์ เพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริม ทะนำบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต…

 • 05 พฤศจิกายน 2564

  กิจกรรมถวายผ้าสไบห่มพระพุทธเมตตา ประจำปี 2564

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมถวายผ้าสไบห่มพระพุทธเมตตา ที่ประดิษฐานอยู่หน้าตึกคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการถวายผ้าสไบผืนใหม่แทนผืนเก่าหี่ห่มคลุมองค์ท่านมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา…

 • 05 พฤศจิกายน 2564

  กิจกรรมถวายผ้าสไบห่มพระพุทธพลบดี ประจำปี 2564

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมถวายผ้าสไบห่มพระพุทธพลบดี ที่ประดิษฐานอยู่ทางเข้ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาาเขตมหาสารคาม เพื่อเป็นการถวายผ้าสไบผืนใหม่แทนผืนเก่าหี่ห่มคลุมองค์ท่านมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา…

 • 01 พฤศจิกายน 2564

  โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

  เมื่่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 46…

 • 09 เมษายน 2564

  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2564

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2564 ณ หน้าอาคารระภาพันธ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ในการนี้มีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว…

 • 23 มีนาคม 2564

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ โดยมี นายกอบกิจ ธรรมมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 30 พฤศจิกายน 2563

  โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

  เมื่่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 31…

 • 13 พฤศจิกายน 2563

  โครงการสัมมนาการบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬายุคใหม่

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาการบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬายุคใหม่ขึ้น ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี อาคารวิทยบริการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดสัมมนาการบริหารจัดการกีฬา…

 • 09 พฤศจิกายน 2563

  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน คณะศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงศ์ โดยมีรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ยุราวดี…

 • 29 ตุลาคม 2563

  งานประเพณีลอยกระทงคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ดำเนินจัดงาน "ศิลป์ ศาสตร์ ตุ้มโฮม สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี…

 • 20 ตุลาคม 2563

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล TNSU CUP 2020

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล TNSU CUP…

 • 16 กันยายน 2563

  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล…

 • 31 สิงหาคม 2563

  พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง 63

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์…

 • 18 สิงหาคม 2563

  โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้บริการด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการชุมชนสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 31 กรกฎาคม 2563

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาได้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ…

 • 23 กรกฎาคม 2563

  โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเดชภิมล…

 • 22 กรกฎาคม 2563

  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมวรรณกลาง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี ผศ.ดร.ยุราวดี …

 • 13 มีนาคม 2563

  โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ณ ห้องประชุมวรรณกลาง ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกีฬา…

 • 11 มีนาคม 2563

  Mini "HeartBeats" of Arts…

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดงานวิ่ง Mini "HeartBeats" of Arts…

 • 11 มีนาคม 2563

  โครงการสัมมนาหลังฝีกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 02 มีนาคม 2563

  โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล

  เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินฟุตบอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาการเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการเป็นผู้ตัดสินฟุตบอล โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.พงศธร…

 • 27 มกราคม 2563

  คณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์…

 • 27 มกราคม 2563

  โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมวรรณกลาง อาคารวิทยบริการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่…

 • 28 พฤศจิกายน 2562

  กิจกรรมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงยิมวอลเลย์บอล โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต…

 • 27 พฤศจิกายน 2562

  โครงการสัมมนาการจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาความรู้สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาความรู้สู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.ยุราวดี  เนื่องโนราช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา…

 • 21 พฤศจิกายน 2562

  กิจกรรมสัปดาห์แห่งการสืบสานวัฒนธรรม

  เมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการสืบสานวัฒนธรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวอุษาคเนย์ผ่านการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการงานทะนำบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา              …

 • 08 พฤศจิกายน 2562

  กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ…

 • 03 ตุลาคม 2562

  โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 เรื่อง…

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 เรื่อง กีฬา ภูมิปัญญาไทย: ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา…

 • 03 ตุลาคม 2562

  โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรมที่ 1

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ธุง: ศรัทธาและความเชื่อ วัฒนธรรมร่วมของชาวอุษาคเนย์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา…

 • 02 ตุลาคม 2562

  มุทิตาจิต อาจารย์นราทิพย์ บุญศิริโรจน์

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้แสดงมุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์นราทิพย์  บุญศิริโรจน์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ          …

 • 25 กันยายน 2562

  โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เรื่อง "เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว"

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เรื่อง "เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้และเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี สามารถสร้างครอบครัวที่ดีมีคุณภาพในสังคมต่อไป

 • 22 สิงหาคม 2562

  โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนตามกรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เรื่อง "ความพอเพียง : เกษตร ประณีต นวัตกรรมชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม" ณ…

 • 21 สิงหาคม 2562

  โครงการอบรมการจัดการกีฬาและจัดแข่งขันกีฬา

  เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการจัดการกีฬาและจัดแข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้อย่างมีอิสระและตามอัธยาศัย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับนักศึกษา

 • 15 สิงหาคม 2562

  โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทยและกระบี่กระบอง ปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทยและกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู…

 • 05 สิงหาคม 2562

  โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม และ…

 • 05 สิงหาคม 2562

  โครงการอบรมให้ความรู้ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

  เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดีบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร…

 • 24 กรกฎาคม 2562

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

  เมื่อวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการบริหารจัดการกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 07 มิถุนายน 2562

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการใช้งาน Google Classroom

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสร้าง Google Classroom ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Classroom โดยได้รับเกียรติจาก…

 • 19 เมษายน 2562

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยได้รับเกียรติจาก…

 • 19 เมษายน 2562

  โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยได้รับเกียรติจาก…

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
 • IP Phone: 20108
 • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search