โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมวรรณกลาง อาคารวิทยบริการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 51 คนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิลา สวัสดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มาบรรยายให้ความรู้ให้กับนักศึกษา และนักศึกษาได้ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search