โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้บริการด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการชุมชนสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search