บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.บุษญา แสงแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นำโดยรองคณบดี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร พร้อมคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.บุษญา แสงแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search