คณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมถวายต้นผ้าป่าให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search