กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ลานหน้าคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มาเป็นประธานและร่วมลอยกระทง

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search