โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ โดยมี นายกอบกิจ ธรรมมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพรรณ วงค์หนองแวง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาเอกการจัดการกีฬา งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจึงได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการ และการประกอบอาชีพ ในโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

 p13

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search