งานประเพณีลอยกระทงคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ดำเนินจัดงาน "ศิลป์ ศาสตร์ ตุ้มโฮม สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2563" ณ บริเวณลานน้ำพุ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการบูรณาการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในประเพณีลอยกระทงกับวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเป็นการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search