โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการกีฬาเพื่อบริการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 36 คน ออกบริการให้ความรู้ด้านการกีฬา ณ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ และเพิ่มศักยภาพด้านนันทนาการการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้กับชุมชนภายนอก และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ สามารถนำกีฬาและการออกกำลังกายไปถ่ายทอดในชุมชนได้

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search