กิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สนามหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการเรียนการสอน ในรายวิชาอาเซียนกับสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่อง วัฒนธรรมข้่าวผ่านประเพณีกินข้าวใหม่วัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ 4 ภาค อันเป็นประเพณีราษฎ์ที่มีสืบทอดมายาวนานในทุกภูมิภาคของไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับวันจะถูกลืมเลือนไปจากสังคมยุคใหม่

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search