กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย สอดแทรกในกิจกรรมวันพุธ ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีมาแต่โบราณกาล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สกุล โสรัจจ์ มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search