กิจกรรมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงยิมวอลเลย์บอล โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กีฬาพื้นบ้านไทย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อกีฬาไทย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search