โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ขึ้น ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดำเนินการจัดการโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาอนุรักษ์และสืบสานกีฬาพื้นบ้านของไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิกร  ยาสมร ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search