การฝึกซ้อม และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อาคาร 6 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดซ้อมรับพระราชพิธีปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้อง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ โดยการนำของ ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search