โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล

เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการตัดสินกีฬาฟุตซอล และนำความรู้ไปต่อยอดต่อไป ในการนี้ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย นายพิสิทธิ์  บุญทองแพง และทีมงาน มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search