โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเดชภิมล ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search