โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

เมื่่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 31 คน ณ ห้องประชุมวรรณกลาง ในการนี้ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search