แบบฟอร์มต่างๆ (0/6)

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย

งานประกันคุณภาพการศึกษา (0/14)

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย

งานหลักสูตร (0/15)

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย

งานแผนและพัฒนา (0/5)

ไม่มีหมวดหมู่ย่อย
 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search