โครงการตุ้มโฮมศรีศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการตุ้มโฮมศรีศิลปศาสตร์  ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพลบดี โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน  โดยมี ผศ.ดร.อุระวี คำพิชิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และการให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกีฬา โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search