โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสร้างสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 กุมกาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาวสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดิจิทัล โดย ผศ.นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คน มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อดิจิทัล และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search