พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล TNSU CUP 2020

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล TNSU CUP 2020 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ จัดการแข่งขันโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาการบริหารจัดการกีฬา  ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2563 วัตถุประสงค์การจัดในครั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในการจัดการแข่งขันกีฬา

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search