โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 สาขาการบริหารจัดการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 2. เพื่อแนะนำวิธีการปรับตัว การแบ่งเวลา และเทคนิคการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

  

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search