โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงศ์ โดยมีรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กีฬาพื้นบ้านไทย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เพื่อให้นักศึกษามี ทัศนคติที่ดีต่อกีฬาไทยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2023 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU-MKM.

Search