กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารระภาพันธ์ เพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริม ทะนำบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 0-4372-5868
  • IP Phone: 20108
  • อีเมล: napapun_j (at) hotmail.com
Copyright © 2024 Faculty of Liberal Arts, TNSU-MKM. All Rights Reserved. by Information Technology Service Center, TNSU.MKM

Search