ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษาและบัณฑิตที่ถูกต้อง

การแต่งกายชุดนักศึกษา

นักศึกษาชาย

stu_male.jpg

- ทรงผมเรียบร้อยไม่ไว้หนวด เครา

- ใส่เนคไทให้เรียบร้อย

- สีผมเป็นธรรมชาติ ไม่ย้อมสีผม

นักศึกษาหญิง

stu_female.jpg

- รวบผมไว้ด้านหลัง โดยไม่ปล่อยผมมาด้านหน้า

- ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อยคอ

- สีผมเป็นธรรมชาติ ไม่ย้อมสีผม

การแต่งกายสำหรับบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

บัณฑิตชาย

sci1.jpg

บัณฑิตหญิง

sci2.jpg

คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตชาย

art1.jpg

บัณฑิตหญิง

art2.jpg

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตชาย

edu1.jpg

บัณฑิตหญิง

edu2.jpg
Copyright © 2024 Office of the Registrar, TNSU.MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 64 

Search