ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษา

form-e-education_1.png

ตัวอย่างการยื่นคำร้องขอใบรับรอง (ทบ.7)

form-e-education_2.png
Copyright © 2021 Office of the Registrar, Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 207 

Search