แนะนำการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ E-education

1. การเข้าระบบ E-education

เปิด Web Browser Firefox หรือ Google Chrome หรือ Microsoft Edge

เข้าหน้าเว็บไซต์ www.tnsumk.ac.th ที่หัวข้อบริการสารสนเทศ ให้คลิกที่ E-education สำหรับนักศึกษา

สำหรับผู้เข้าเว็บมหาวิทยาลัย

 

 

สำหรับผู้เข้าเว็บงานทะเบียน

 

แสดงหน้าจอระบบ E-education สำหรับนักศึกษา

 

2. เข้าสู่ระบบ

ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา (User) จำนวน 11 หลัก และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของนักศึกษาคือ ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างไว้ เมื่อนักศึกษาใส่รหัสประจำตัว และ รหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ในหน้าจอด้านล่าง

 

3. ลงทะเบียน

เมื่อนักศึกษาทำการ login แล้ว คลิกที่เมนู "ลงทะเบียน" ด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียน

 

 

 แสดงหน้าจอรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

 

 

* รายวิชาที่ลงทะเบียนจะแสดงตามแผนการเรียนที่ทางคณะได้เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ

** นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน โดยคลิกที่  "ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน"

*** นักศึกษาสามารถเพิ่มรายวิชา ให้ใส่แต่รหัสวิชา เช่น พล032018 (เทควันโด 2) และ ห้องเรียน (section) ที่จะลง แล้วคลิกที่ "เพิ่มวิชาลงทะเบียน"

**** หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม "ลบ" ด้านหลังรายวิชานั้นๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขรายการ ลงทะเบียนที่ทำไว้ได้จนมั่นใจแล้วจึงทำการยืนยันการลงทะเบียน

 

 

4. ยืนยันการลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆหากนักศึกษายังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน ทำได้โดยคลิกที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านล่าง จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียนทีนักศึกษาได้เลือกไว้ ให้นักศึกษากดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เมื่อตรวจรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการอีกไม่ได้

 

 

"สั่งพิมพ์" นำใบลงทะเบียนไปจ่ายเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา แล้วถ่ายเอกสารส่งงานทะเบียนด้วย 1 ชุด การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ทุกครั้ง มีข้อสงสัยติดต่อที่งานทะเบียนหรือติดต่อผ่าน Facebook งานทะเบียน

 

Copyright © 2023 Office of the Registrar, TNSU-MKM. All Rights Reserved.

ผู้ชมออนไลน์ 29 

Search