Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

พิธีเชิดชูเกียรติ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยสำนักงานกีฬาได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 พลศึกษาเกมส์ ที่ผ่านมา โดยมี นายกอบกิจ ธรรมมานุชิด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ฝึกสอนและนักกีฬา โดยมี ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากดี หัวหน้าสำนักงานกีฬากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ”พลศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2565 ณ จังหวัดตรัง ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 57 เหรียญ อยู่ในลำดับที่ 16 ประกอบด้วย เหรียญทอง จำนวน 12 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 14 เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 31 เหรียญ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา จึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาขึ้น

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 265 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search