Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขต / โรงเรียน

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคเหนือ
    วิทยาเขตเชียงใหม่
    วิทยาเขตเพชรบูรณ์
    วิทยาเขตลำปาง
    วิทยาเขตสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    วิทยาเขตชัยภูมิ
    วิทยาเขตมหาสารคาม
    วิทยาเขตศรีสะเกษ
    วิทยาเขตอุดรธานี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจําภาคใต้
    วิทยาเขตกระบี่
    วิทยาเขตชุมพร
    วิทยาเขตตรัง
    วิทยาเขตยะลา

โรงเรียน

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 97 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search