Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ข่าววิทยาเขต

 • 18 ตุลาคม 2564

  โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.สุชิลา สวัสดี…

 • 15 ตุลาคม 2564

  ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตฯ

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เปิดประธานเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีวาระสำคัญดังนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ…

 • 20 กันยายน 2564

  นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการสัมมนาวิชาการการบริหารจัดการกีฬา…

 • 06 กันยายน 2564

  ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เปิดประธานเปิดการประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan)…

 • 25 สิงหาคม 2564

  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมพลบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้…

 • 11 สิงหาคม 2564

  มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

  วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายกอบกิจ…

 • 06 สิงหาคม 2564

  ประชุมการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.สุชิลา สวัสดี…

 • 04 สิงหาคม 2564

  ประชุมกรรมการวิทยาเขต

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามนายกอบกิจ ธรรมานุชิต…

 • 04 สิงหาคม 2564

  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ…

 • 04 สิงหาคม 2564

  เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำ

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจากคณาจารย์

 • 12 กรกฎาคม 2564

  มกช.มค. จัดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3…

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ เกียรติศักดิ์…

 • 10 มิถุนายน 2564

  โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 2564

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ข้างรั้วสนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยมีนายกอบกิจ…

 • 25 พฤษภาคม 2564

  โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564…

  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 "ผ่านระบบออนไลน์" ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 09 เมษายน 2564

  โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี…

 • 07 เมษายน 2564

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชาตะวิถี ชั้น 4 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา…

 • 06 เมษายน 2564

  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดย ดร.ประเวท…

 • 05 เมษายน 2564

  โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขมหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขมหาสารคาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)…

 • 02 เมษายน 2564

  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 30 มีนาคม 2564

  โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา 64

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต…

 • 26 มีนาคม 2564

  โครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา 2564

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.นิกร ยาสมร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 24 มีนาคม 2564

  วันคล้ายวันสถาปนา มกช.มค. ครบรอบ 49…

  เมื่อวันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 24 มีนาคม 2564

  เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  เมื่อวัน ที่ 24 มีนาคม 2564 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น1 ตึกสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษฯ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี…

 • 24 มีนาคม 2564

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต…

 • 23 มีนาคม 2564

  โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ โดยมี นาย กอบกิจ ธรรมมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 21 มีนาคม 2564

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทยอีสานตอนล่าง

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทยอีสานตอนล่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

 • 20 มีนาคม 2564

  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป

  เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ค่ายลูกเสือโคกก่อแคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดยมี…

 • 05 มกราคม 2564

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมพร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองอธิการบดี มกช.มค.

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.นิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก โรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 22 ธันวาคม 2563

  วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน…

 • 02 ธันวาคม 2563

  รองอธิการบดีให้โอวาททัพนักกีฬาฟุตบอลชายจังหวัดมหาสารคาม

  นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคามให้โอวาททัพนักกีฬาฟุตบอลชายจังหวัดมหาสารคาม ชุดชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ภูพานราชนิเวศน์” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 11…

 • 18 พฤศจิกายน 2563

  นิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

  เมื่อวันที่ 18 พ.ย 2563 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัด นิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1โดยมี นายกอบกิจ…

 • 13 พฤศจิกายน 2563

  โครงการสัมมนา หลังฝึกปฏิบัติการสอน 1

  เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนา หลังฝึกปฏิบัติการสอน 1…

 • 11 พฤศจิกายน 2563

  ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล มกช.มค. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง…

  ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษา TNSU SISAKET ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 6 -…

 • 09 พฤศจิกายน 2563

  สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรมและวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา…

 • 07 พฤศจิกายน 2563

  กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ยิมฟุตซอลมุสิกวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช…

 • 04 พฤศจิกายน 2563

  งานวิ่งประเพณี​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​การกีฬา​และ​สุขภาพ​ 2563

  เมื่อวันที่ 4​ พ.ย. 2563 ณ สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวิ่งประเพณี​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​การกีฬา​และ​สุขภาพ​ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 28 ตุลาคม 2563

  ศิลป์ ศาสตร์ ตุ้มโฮม สมมาน้ำ…

  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ลานน้ำพุ หน้าตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดงาน ศิลป์ ศาสตร์ ตุ้มโฮม สมมาน้ำ คืนเพ็ง…

 • 23 ตุลาคม 2563

  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม…

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนพ่อค้า ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ…

 • 21 ตุลาคม 2563

  ตรวจสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารวิทยบริการ ตึกสำนักงานอธิการบดีชั้น 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษฯ จัดโครงการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 21 ตุลาคม 2563

  ทำบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จย่า

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 19 ตุลาคม 2563

  การแข่งขันฟุตซอล "TNSU CUP 2020"

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปะศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "TNSU CUP…

 • 09 ตุลาคม 2563

  โครงการสัมมนา ระหว่างปฏิบัติการสอน 1 ครั้งที่…

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนา ระหว่างปฏิบัติการสอน 1…

 • 05 ตุลาคม 2563

  ขอแสดงความยินกับทีมรักบี้ฟุตบอล มกช.มค. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ…

  ขอแสดงความยินกับทีมรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทสโมสรชาย ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จ.อุดรธานี

 • 23 กันยายน 2563

  กิจกรรมมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" ประจำปี…

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเดชภิมล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีจัดกิจกรรม"มุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ…

 • 20 กันยายน 2563

  ขอแสดงความยินดีกับทีมปันจักสีลัต มกช.มค. ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี…

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาพัชร แก้วสียา นายกัญจ์เมือง ปุริโส และนายสหัสวรรษ จำปานิล ที่คว้า 3 เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ…

 • 16 กันยายน 2563

  เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ตึกสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษฯ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี…

 • 16 กันยายน 2563

  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช…

 • 10 กันยายน 2563

  มหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 1”…

  วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2563 โดยพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก…

 • 27 สิงหาคม 2563

  พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง 63

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีไหว้ครูและ…

 • 14 สิงหาคม 2563

  เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่…

 • 14 สิงหาคม 2563

  โครงการอบรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ มี ดร.ประเวท…

 • 13 สิงหาคม 2563

  จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

 •  IP Phone: 20-110

 •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมออนไลน์ 44 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All Rights Reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search