Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ข่าววิทยาเขต

 • 10 เมษายน 2567

  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 2567

  วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริการ ข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 10 เมษายน 2567

  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567 โดยมี ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 10 เมษายน 2567

  กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2567

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม…

 • 10 เมษายน 2567

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 09 เมษายน 2567

  จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2567

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน…

 • 09 เมษายน 2567

  ม.กีฬา มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี…

  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย…

 • 06 เมษายน 2567

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2567

  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการ…

 • 05 เมษายน 2567

  โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 โดยมี…

 • 01 เมษายน 2567

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.นิกร…

 • 29 มีนาคม 2567

  อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามเกณฑ์การประกัน AUN QA

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกัน…

 • 26 มีนาคม 2567

  ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567

  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพลบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 24 มีนาคม 2567

  วันคล้ายวันสถาปนาพลศึกษามหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาพลศึกษา มหาสารคาม ครบรอบ 52ปี ในตอนเช้าได้มีพิธีบวงสรวงสักการะพระพลบดี…

 • 05 มีนาคม 2567

  โครงการการพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมี นายกิตติพงษ์…

 • 01 มีนาคม 2567

  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT Assessment &…

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มกช.มค. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT Assessment &…

 • 29 กุมภาพันธ์ 2567

  โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศิลปศาสตร์

  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม วรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม…

 • 28 กุมภาพันธ์ 2567

  บายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผศ.คำพาง ศรีเท้าปากดี รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจและแสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ได้เป็นอย่างดี

 • 27 กุมภาพันธ์ 2567

  ความร่วมมือสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนฯ

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุม โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 21 กุมภาพันธ์ 2567

  กิจกรรมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วงร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ…

 • 18 กุมภาพันธ์ 2567

  โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติด

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นายอำเภอยางตลาด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย)…

 • 16 กุมภาพันธ์ 2567

  ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE…

  ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสาคาม ที่ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเข้ารอบประกวดกลุ่มดีเด่น ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ดร.…

 • 14 กุมภาพันธ์ 2567

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 13 กุมภาพันธ์ 2567

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิด…

 • 12 กุมภาพันธ์ 2567

  ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดี…

 • 04 กุมภาพันธ์ 2567

  Sports Management Football U19…

  จบลงไปแล้วไป สำหรับการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี “SPORTS MANAGEMENT FOOTBALL U19 TNSUMK CUP” ระหว่าง…

 • 27 มกราคม 2567

  อบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดิจิทัล

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารระภาพันธ์ (ตึกคณะศิลปศาสตร์) ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อดิจิทัล มี…

 • 26 มกราคม 2567

  นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER…

  ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาสารคาม เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

 • 23 มกราคม 2567

  ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER…

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยโครงการ…

 • 19 มกราคม 2567

  อาสาเนื่องในวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากดี…

 • 17 มกราคม 2567

  จิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ บริเวณโรงเรียนเมืองมหาวิชานุกูล ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ รศ.ดร.ฉวีวรรณ สีสม…

 • 17 มกราคม 2567

  วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่มรองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.นิกร ยาสมร…

 • 15 มกราคม 2567

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.กีฬา มหาสารคาม จากโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม…

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์…

 • 13 มกราคม 2567

  วันเด็กแห่งชาติ 2567

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามร่วมกับภาครัฐ เอกชนในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมใจจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างบรรยากาศความรัก พาเด็กๆเล่นสนุกแจกของรางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2567 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลตลาด…

 • 12 มกราคม 2567

  พิธีเชิดชูเกียรติ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 2566

  เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยสำนักงานกีฬา จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 พลศึกษาเกมส์…

 • 11 มกราคม 2567

  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE…

 • 10 มกราคม 2567

  วันรวมน้ำใจให้กาชาดมหาสารคาม ประจำปี 2567

  เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่มรองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกิจกรรม…

 • 22 ธันวาคม 2566

  กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2566

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม , สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม , บ้านพักเด็กและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ…

 • 19 ธันวาคม 2566

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา…

 • 15 ธันวาคม 2566

  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

 • 07 ธันวาคม 2566

  พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

  วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์…

 • 05 ธันวาคม 2566

  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

  มกช.มค. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม…

 • 27 พฤศจิกายน 2566

  ประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ จังหวัดมหาสารคาม 2566

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 25 พฤศจิกายน 2566

  “สมมาน้ำ เดือนเพ็ง เส็งประทีบ" ลอยกระทง…

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “ สมมาน้ำ เดือนเพ็ง เส็งประทีบ ”…

 • 23 พฤศจิกายน 2566

  พาเพลินเดินตลาดแลง เบิ่งแญงวัฒนธรรม

  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 17.39 น. ณ บริเวณสะพานกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2560 จังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 23 พฤศจิกายน 2566

  รับฟังแนะแนวการสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนและการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนและการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคามแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม…

 • 21 พฤศจิกายน 2566

  ขอแสดงความยินดี กับ ทีมรักบี้ฟุตบอล มกช.มค.

  ขอแสดงความยินดีกับทีมรักบี้ฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ในการแข่งขัน rugby vientiane 10s international championship 2023 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ดงโดก นครหลวงเวียงจันท์ สปป.ลาว…

 • 19 พฤศจิกายน 2566

  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น. ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม…

 • 17 พฤศจิกายน 2566

  ประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกกีฬาและกิจกรรมทางทะเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566…

 • 29 ตุลาคม 2566

  แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง…

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 05.00น.ที่บริเวณแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมงาน“แสงนำใจ…

 • 24 ตุลาคม 2566

  นิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน…

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ…

 • 23 ตุลาคม 2566

  จิตอาสา “วันปิยมหาราช”

  วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดร.พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร…

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

 •  IP Phone: 20-110

 •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 380 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search