Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

บุคลากรทางการศึกษา

03.png

นางอำไพ คำภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

04.png

นางเยาวรัตน์ คงภักดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

02.png

นางอนงค์ นนทศิลา

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

05.png

นายอรุณศักดิ์ คุ้มตะบุตร

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

06.png

นางสาวขนิษฐา ภูดินขาว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

07.png

นางสาวสุรีย์พร พลเรืองทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

51877.jpg

นางสุมนรัตน์ จงจินารี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ

11-3.png

นางสาวศิรินธร โคตรศรีวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ

09.png

นายไพฑูรย์ เสนา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 31 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search