Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 2564

โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ข้างรั้วสนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ...
โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 "ผ่านระบบออนไลน์"

โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 "ผ่านระบบออนไลน์"

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 "ผ่านระบบออนไลน์" ณ ห้องประชุมพลบดี...
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม...
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชาตะวิถี ชั้น 4 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ...
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม...
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขมหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ...
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563...
โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา 64

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา 64

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา...
ดูเพิ่มเติม  

วีดิทัศน์

fa-play-circle-o.png
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563
fa-play-circle-o.png
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 2563
fa-play-circle-o.png
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563
fa-play-circle-o.png
แถลงข่าวร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 147 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search