Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

 นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดี...
ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต...
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมพลบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต...
มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้...
ประชุมการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประชุมการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดี...
ประชุมกรรมการวิทยาเขต

ประชุมกรรมการวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามนายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี...
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี...
เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำ

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม...
ดูเพิ่มเติม  

วีดิทัศน์

fa-play-circle-o.png
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563
fa-play-circle-o.png
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 2563
fa-play-circle-o.png
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563
fa-play-circle-o.png
แถลงข่าวร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมออนไลน์ 12 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All Rights Reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search