Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมพร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองอธิการบดี...

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมพร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองอธิการบดี...

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.นิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก โรงเรียนสารคามพิทยาคม...
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม...
รองอธิการบดีให้โอวาททัพนักกีฬาฟุตบอลชายจังหวัดมหาสารคาม

รองอธิการบดีให้โอวาททัพนักกีฬาฟุตบอลชายจังหวัดมหาสารคาม

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคามให้โอวาททัพนักกีฬาฟุตบอลชายจังหวัดมหาสารคาม...
นิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

นิทรรศการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

เมื่อวันที่ 18 พ.ย 2563 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัด...
โครงการสัมมนา หลังฝึกปฏิบัติการสอน 1

โครงการสัมมนา หลังฝึกปฏิบัติการสอน 1

เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ...
ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล มกช.มค. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย...

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล มกช.มค. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย...

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง...
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ...
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2563

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ยิมฟุตซอลมุสิกวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่...
ดูเพิ่มเติม  

วีดิทัศน์

fa-play-circle-o.png
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563
fa-play-circle-o.png
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 2563
fa-play-circle-o.png
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563
fa-play-circle-o.png
แถลงข่าวร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 12 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search