Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม...
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชาตะวิถี ชั้น 4 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ...
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม...
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาและอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขมหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ...
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563...
โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา 64

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา 64

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเดชภิมล (โรงอาหารชั้น 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา...
โครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา 2564

โครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.นิกร ยาสมร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม...
วันคล้ายวันสถาปนา มกช.มค. ครบรอบ 49 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา มกช.มค. ครบรอบ 49 ปี

เมื่อวันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา...
ดูเพิ่มเติม  

วีดิทัศน์

fa-play-circle-o.png
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563
fa-play-circle-o.png
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 2563
fa-play-circle-o.png
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563
fa-play-circle-o.png
แถลงข่าวร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 20 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search