Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์วางพานพุ่ม...
นักศึกษา ม.กีฬามหาสารคาม ตัวแทนกีฬาปันจักสีลัตไทย คว้าเหรียญรางวัล...

นักศึกษา ม.กีฬามหาสารคาม ตัวแทนกีฬาปันจักสีลัตไทย คว้าเหรียญรางวัล...

นางสาวชีวาพร คุณเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายกัญจน์เมือง ปุริโส นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม...
รองอธิการบดี มกช.มค. ให้โอวาทและให้กำลังใจนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬา...

รองอธิการบดี มกช.มค. ให้โอวาทและให้กำลังใจนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬา...

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคามให้โอวาทและให้กำลังใจ...
โครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้

โครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล...

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ...
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ...
ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารวิทยบริการ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษฯ...
ดูเพิ่มเติม  

วีดิทัศน์

fa-play-circle-o.png
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฏาคม 2565
fa-play-circle-o.png
เทศบาลเมืองมหาสารคาม MOU ร่วมกับ ม.กีฬามหาสารคาม
fa-play-circle-o.png
โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565
fa-play-circle-o.png
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

ผู้ชมออนไลน์ 76 

Copyright © 2022 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search