Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดกิจกรรม "รับบริจาคโลหิต"

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มงานคลังเลือด โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองเพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และให้พอใช้ต่อความต้องการโลหิตของผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ การบริจาคโลหิตนับว่าเป็นการเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดในร่างกาย ที่ได้เสียสละโลหิตของตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ได้รับโลหิตเป็นการทำความดีทำบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ สำหรับบรรยากาศการรับบริจาคโลหิตมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนส่งมอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 385 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search