Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากดี หัวหน้าสำนักงานกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษาที่ 4 ในชื่อการแข่งขันว่า "ปูแป้งเกมส์" โดยแบ่งเขตการแข่งขันทั่วประเทศเป็น 10 เขตการแข่งขัน ซึ่งในเขตการแข่งขันที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดนครพนม, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดเลย, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2565 มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 23 ชนิดกีฬา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 19 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search