Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

การแข่งขันมวยไทยชายหาด TNSU.MK

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ สนามแฮนด์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมชมและให้กำลังใจการจัดการแข่งขันมวยไทยชายหาด TNSU.MK ในรายวิชาทักษะและการสอนกีฬามวยไทย และการตัดสินมวยไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา กล่าวว่า เยาวชนควรรู้จักมวยไทย เพราะมวยไทยเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาประจำชาติไทยเรา เยาวชนไทยควรได้เรียนรู้และฝึกทักษะกีฬามวยไทย ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจอยากจะเรียนรู้กีฬามวยไทยมากขึ้น เพราะเป็นกีฬาที่สามารถไว้ใช้ป้องกันตัว และออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมวยไทย เพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติไทยให้สืบต่อไป
 
 
 
 
 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 30 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search