Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

นักกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม สู่การคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ์ สุวรรณวัฒน์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต นำนักกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย สู่การคว้ารางวัลระดับนานาชาติ เข้าพบ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะบุคคลดังกล่าว ได้แก่ นางสาวชีวาพร คุณเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มกช.มหาสารคาม คว้าเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1- 7 สิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ คว้าเหรียญทองแดง Pencak Silat Indonesia Open Championship 2022 ระหว่างวันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2565 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ นายกัญจน์เมือง ปุริโส คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มกช.มหาสารคาม คว้าเหรียญเงิน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1- 7 สิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 15 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search