Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร. รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนในการสอบใบประกอบวิชาชีพ และอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 20 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search