Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารวิทยบริการ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษฯ จัดโครงการ ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยให้แก่นักศึกษา ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่ควบคุมดูแลการตรวจสุขภาพในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 10 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search