Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทราวดีวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม โดยวาระก่อนการประชุม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปิงบประมาณ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 53 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search