Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.บุษญา แสงแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอดรธานี ปฎิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 39 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search