Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 (นิทรรศการเชิงวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ สนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1 (นิทรรศการเชิงวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่าง ฝึกประสบการณ์สอน 1 และแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยกลุ่มมีเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 คน ในโอกาสนี้ นายกอบกิจ ธรรมานุรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ สื่อการสอน แผนการสอน และโครงการดีเด่น พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมในภารกิจที่สำคัญของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่มีการจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการดังกล่าวขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อม แก่นักศึกษาเพื่อไปปรับใช้ในการปฏิบัติการสอน 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 351 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search