Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม และวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเรืองขวัญดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งภายในและต่างประเทศ จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ยกระดับมาตรฐานงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามุ่งสู่แนวหน้าของประเทศและอาเซียน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์แลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดทำเเบบทดสอบสมรรถภาพ ด้านโปรแกรมการฝึก ด้านสรีรวิทยาทางการกีฬา ด้านการศึกษาเชิงสำรวจ ด้านการสังเกตการซ้อม ด้านจิตวิทยาทางการกีฬา ด้านชีวกลศาสตร์ ด้านนวัตกรรม และด้านโภชนาการทางการกีฬา

 
 
 
 
 
 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 32 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search