Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ประชุมเตรียมความพร้อม "พลศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยมชวน อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์" โดยนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง, นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เปิด-ปิด และการแสดง,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 วิทยาเขต และคณาจารย์ บุคลากรฝ่ายงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 367 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search