Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ยิมกีฬาวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ผศ.ดร.นิกร ยาสมร รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานกีฬาพื้นบ้านของไทย และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี จึงได้มีการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาอนุรักษ์และสืบสานกีฬาพื้นบ้านของไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

 

 

 

 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 47 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search