Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมเดชภิมล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 25 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search