Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำพาง ศรีท้าวปากดี หัวหน้าสำนักงานกีฬาฯ ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยสำนักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้จิตวิทยาสำหรับผู้ฝึกสอน" เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ให้มีความรู้ในด้านจิตวิทยาการกีฬา และนำไปใช้พัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ให้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยมีผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๓๐ คน ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสราวุธ กุสุมภ์ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 มาป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 14 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search