Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมฟุตซอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีไหว้ครู และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย ไหว้ครูกระบี่กระบอง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้มี นายยกองค์การนักศึกษาได้นำนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีอัญเชิญพานไหว้ครู และมีการแสดงการต่อสู้ มวยไทยโบราณ กระบี่กระบองจากนักศึกษา ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดี และโอกาสนี้ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 30 

Copyright © 2023 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search