Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

วันคล้ายวันสถาปนา มกช.มค. ครบรอบ 49 ปี

เมื่อวันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ในตอนเช้าได้มีพิธีบวงสรวงสักการะพระพลบดี ณ ด้านหน้าประตูทางเข้าหลัก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมี นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระพลบดี เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: info@tnsumk.ac.th

ผู้ชมกำลังออนไลน์ 68 

Copyright © 2021 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. All rights reserved.
by Information Technology Service Center, TNSU-MK.

Search