Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

วีดิทัศน์

fa-play-circle-o.png
สารจากรองอธิการบดี มกช.มค. เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
fa-play-circle-o.png
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567
fa-play-circle-o.png
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
fa-play-circle-o.png
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 2565
fa-play-circle-o.png
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Basic Network Administrator & Troubleshooting
fa-play-circle-o.png
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
fa-play-circle-o.png
รายการคลิกไอเดีย ตอนมวยไทยชายหาด ม.กีฬามหาสารคาม
fa-play-circle-o.png
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2565
fa-play-circle-o.png
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม และวิทยาศาสตร์การกีฬา 2565
fa-play-circle-o.png
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มกช.มค. (พ.ศ. 2566 - 2570)
fa-play-circle-o.png
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฏาคม 2565
fa-play-circle-o.png
เทศบาลเมืองมหาสารคาม MOU ร่วมกับ ม.กีฬามหาสารคาม
fa-play-circle-o.png
โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ (ปฐมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565
fa-play-circle-o.png
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561-2563
fa-play-circle-o.png
มอบเงินเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทุกภัย
fa-play-circle-o.png
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัตกรรม 2563
fa-play-circle-o.png
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 2563
fa-play-circle-o.png
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563
fa-play-circle-o.png
แถลงข่าวร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2563
fa-play-circle-o.png
โครงการสัมมนาทางวิชาการและความร่วมมือวิทยาศาสตร์การกีฬา 2562
fa-play-circle-o.png
กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
fa-play-circle-o.png
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
fa-play-circle-o.png
ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
fa-play-circle-o.png
แนะนำมหาวิทยาลัย ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
fa-play-circle-o.png
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
fa-play-circle-o.png
Run for Olympics 2020

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 412 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search