Thailand National Sports University Mahasarakham Campus

ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา

*สำหรับผู้สมัครสอบคณะศึกษาศาสตร์ ให้ท่านสแกน คิวอาร์โค้ด  เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลความสามรถทางด้านกีฬา

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

เลขที่ 2 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  •  โทรศัพท์: 0-4371-1254   โทรสาร: 0-4372-1528

  •  IP Phone: 20-110

  •  อีเมล: saraban-mkmk@tnsu.ac.th

หน่วยงานของ ม.กีฬา

ผู้ชมออนไลน์ 224 

Copyright © 2024 Thailand National Sports University Mahasarakham Campus. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Search